چه نوع خدماتی در طول پروسه اخذ حق شهروندی ارائه می نماییم؟

بیش از ۱۰۰ پرونده درخواست اخذ شهروندی برای سرمایه گذاران بسیاری از کشورهای مختلف را با موفقیت به اتمام رسانده ایم.

 • تسهیل کلیه پیچیدگی ها در روند اخذ شهروندی
  ساده
 • دنبال کردن تغییرات اعمال شده در قوانین
 • همراهی کردن مشتریان در دراز مدت
 • تهیه برنامه سرمایه گذاری مطابق درخواست سرمایه گذار برای کسب نتیجه موفق
 • توضیح صریح نقاط قوت و ضعف مواردفرآیند شفاف
 • ارائه مدیریت شفاف فرآیند

ما به عنوان یک مشاور حقوقی شناخته شده و قابل اعتماد در زمینه سرمایه گذاری از سال 2014 بر روی موضوع اخذ شهروندی ترکیه توسط سرمایه گذاری کار می کنیم. وکلا و مشاوران باتجربه ما در تمام مراحل اخذ شهروندی همراه شما خواهند بود. بیش از ۱۰۰ درخواست برای اخذ شهروندی را برای سرمایه گذاران بسیاری از کشورهای مختلف با موفقیت به اتمام رسانده ایم.

ما چه کاری انجام می دهیم؟

فرآیند شفاف

 • ارائه مدیریت شفاف فرآیند
 • تسهیل کلیه پیچیدگی ها در روند اخذ شهروندی

ساده

 • دنبال کردن تغییرات اعمال شده در قوانین
 • همراهی کردن مشتریان در دراز مدت

برنامه ریزی

 • تهیه برنامه سرمایه گذاری مطابق درخواست سرمایه گذار برای کسب نتیجه موفق
 • توضیح صریح نقاط قوت و ضعف موارد

WeChat